Daycare centers for the disabled – Børnestedet in Lemvig

Børnestedet
Østergade 67, Nørlem
7620
Phone: +45 97 82 22 95