Social psychiatric institutions – Flydedokken, Bo- og kontaktcenter in Fredericia

Flydedokken, Bo- og kontaktcenter
Damvej 2
7000
+45 75 93 24 11
Fredericia
Syddanmark
Fredericia